Kolejne pozyskane pieniądze na inwestycje w gminie Dubeninki

Tym razem to 3.525.000 zł ze środków Polskiego Ładu dedykowanych terenom popegeerowskim. Gmina wnioskowała o dwie inwestycje – wsparcie z przeznaczeniem na zakup autobusu dowożącego dzieci do szkoły w Dubeninkach (niemal 1.000.000zł) oraz na poprawę i nową nawierzchnię drogi Kiekskiejmy – Degucie.

 

I ta druga inwestycja spotkała się z przychylnością przyznających środki. Droga ta łączy dwie drogi powiatowe, a w zestawieniu z inną inwestycją (Wobały-Przesławki – DW651), na którą 6.080.000zł gmina Dubeninki pozyskała w poprzedniej edycji tzw. Polskiego Ładu, utworzy się duży skrót dla mieszkańców Deguć i Wobał w kierunku Wiżajn i Suwałk.

Mamy nadzieję na wyłonienie w przetargach wykonawców, którzy przystąpią do prac w terenie już w przyszłym roku.

Dla przypomnienia warto dodać, że tylko w tym roku Wójt Gminy Dubeninki odebrał promesy na łączną kwotę 11.304.000zł (budowa 2 dróg i remont Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach). Przy tej kwocie wkład własny gminy planowany jest na poziomie niespełna 700.000zł, co jest kwotą stosunkowo niewielką w zestawieniu z wartością planowanych inwestycji.


Aktualności

Powiązane artykuły