Zwycięzcy konkursów profilaktycznych w SP 5

„Azymut trzeźwości – powrót do normalności” to tytuł projektu realizowanego od lutego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, finansowanego ze środków przyznanych przez Burmistrza Gołdapi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

 

Jednym z działań  realizowanych podczas tego przedsięwzięcia były szkolne konkursy: plastyczny „Nie dla nałogów – tak dla pasji” i literacki „Dzieci i młodzież kontra nałogi”. Do szkolnej komisji złożonej z uczniów i nauczycieli wpłynęło wiele prac, a najlepsze zostały nagrodzone.

Koordynatorzy projektu


Aktualności

Powiązane artykuły