Historia. Osadnictwo w powiecie gołdapskim w latach 1945 – 1953

Przedstawimy ciekawy materiał Ryszarda Wrzoska opisujący historię osadnictwa na ziemi gołdapskiej w pierwszych latach powojennych. Są tu też historie pierwszych osadników i ich rodzin. Gołdap została zdobyta w styczniu 1945 roku, potem zaczęli tu napływać pierwsi, nieliczni osadnicy i część z nich należy podziwiać za poświęcenie i za odwagę.

 

Powiązane artykuły