Jarosław Słoma otrzymał odznakę za budowanie dobrych relacji z partnerami niemieckimi

Podczas Niemiecko-Polskiego Kongresu Polityki Komunalnej w Olsztynie, w 30 rocznicę polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Jarosław Słoma został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową, przyznawaną przez skupiający dawnych niemieckich mieszkańców Landsmannschaft Ostpreussen (Ziomkostwo Prus Wschodnich) z Hamburga za budowanie dobrych relacji z partnerami niemieckimi.

 

– Od ponad 30 lat działam na rzecz dobrych relacji polsko- niemieckich – mówi Jarosław Słoma. – Od 1990 roku w gołdapskim samorządzie, a od 2006 także w samorządzie województwa warmińsko-mazurskiego, w którym w obecnej kadencji pełnię funkcję przewodniczącego Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku. Odznakę wręczył Stephan Grigat- Sprecher (Przewodniczący) Landsmannschaft Ostpreussen, będący także przewodniczącym (Kreisvertreter) Kreisgemeinschaft Goldap zrzeszającego dawnych niemieckich mieszkańców powiatu gołdapskiego, z którym współpracujemy od 30 lat.

Na zdjęciu zbiorowym od lewej: Bernard Gaida – lider mniejszości niemieckiej w Polsce, (także wyróżniony odznaką honorową), Stephan Grigat, Jarosław Słoma, Henryk Hoch – przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur. #SłomaZMazur #JarosławSłoma


Aktualności

Powiązane artykuły