Samorząd województwa wspiera rybactwo

Zarząd wojwództwa warmińsko-mazurskiego na początku lipca ogłosi konkurs na innowacyjne gospodarstwo rybackie.

 

– Taki konkurs ogłaszamy po raz pierwszy – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Chcemy inspirować do działań promocyjnych i poprawiających wizerunek obszarów zależnych od rybactwa.

Konkurs ma na celu popularyzację i wsparcie przeprowadzonych w gospodarstwach  rybackich modernizacji  sprzyjających podnoszeniu standardu świadczonych usług, a także promujących rybactwo śródlądowe jako nowoczesną i konkurencyjną gałąź rolnictwa, która korzysta z innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.

– Kreatywne gospodarstwa rybackie pozyskują fundusze unijne na modernizację, na podnoszenie jakości produktu finalnego, którym jest zdrowa, ekologiczna żywność – mówi marszałek Brzezin. – Można uznać, że rybactwo i wędkarstwo są markową wizytówką naszego regionu i chcemy je wspierać nie tylko poprzez fundusze europejskie, ale także przez działania promocyjne.

 

Niezbędne informacje i regulamin konkursu wkrótce zostaną zamieszczone na stronie https://warmia.mazury.pl/ w zakładce obszary wiejskie.


Aktualności

Powiązane artykuły