Działania w świetlicach wiejskich

W dwóch świetlicach wiejskich Domu Kultury w Gołdapi trwają działania realizowane w ramach projektów dofinansowanych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021.

 

 

W Kozakach w ramach projektu „Palenie i picie skraca Twoje i moje życie” oraz w Żelazkach w związku z realizacją projektu „Picie i palenie to zagrożenie” odbyły się 10 i 11 czerwca spotkania z psychologiem oraz pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

 

Uczestnicy projektów poznawali zagrożenia związane z uzależnieniami oraz uczyli się, jak przeciwdziałać sytuacjom ryzykownym.


Aktualności

Powiązane artykuły