„A to Polska właśnie!”- konkurs plastyczny

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi odbył się konkurs plastyczny pt. „A to Polska właśnie!”.

Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno, bogactwo i różnorodność przyrody Polski, jak również promowanie patriotyzmu i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.

Organizatorem konkursu było Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi pod patronatem Nadleśnictwa Gołdap.

W konkursie wzięły udział dzieci 3-letnie, 4-letnie oraz 5-letnie z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi oraz 4-letnie i 5-letnie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi. Do organizatorów wpłynęło łącznie 27 prac.

Komisja Konkursowa wyłoniła 12 prac nagrodzonych. Pozostałe prace otrzymały wyróżnienia.

Organizatorzy wręczyli wszystkim uczestnikom konkursy dyplomy oraz nagrody, które zostały ufundowane przez Nadleśnictwo Gołdap oraz Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Koordynatorki: Alicja Oszkinis i Monika Jewdokimow


Aktualności

Powiązane artykuły