Jakie formy przybierać może ulga od długów?

ulga-od-dlugu

Jeżeli dłużnikowi uda się porozumieć z wierzycielem, niejednokrotnie możliwe jest osiągnięcie pewnego kompromisu, który z punktu widzenia osoby mającej problemy ze spłatą swoich zobowiązań może mieć bardzo duże znaczenie.

Przystępując do negocjacji, trzeba liczyć się z faktem, że wierzyciel może nie wyrażać woli pójścia na jakiekolwiek ustępstwa. Jest on tutaj w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ w końcu należą mu się jego pieniądze. Trudno się więc dziwić, że zależy mu na ich odzyskaniu od dłużnika. Niemniej jednak nie oznacza to, że sprawa jest stracona – umiejętnie poprowadzone negocjacje mogą czasem przynieść interesujące efekty, a to z pewnością jest szansa, którą należy wykorzystać.

Jak wygląda ulga od długów?

Wiele osób z pewnością zadaje sobie pytanie o to, jak właściwie może prezentować się ulga od długu, jeżeli uda się ją uzyskać w toku negocjacji z wierzycielem. Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy od tego, jak potoczą się rozmowy oraz czy osoba, u której ma się dług, wyrazi chęć pójścia na ustępstwo, a jeżeli jak, to do jakiego stopnia. Bardzo ważne jest zatem umiejętne prowadzenie negocjacji – należy jasno wyrażać chęć uregulowania należności oraz nie przejawiać aroganckich lub lekceważących postaw, ponieważ problemy finansowe należą niejednokrotnie do kategorii poważnych kłopotów. Dłużnikowi powinno zatem zależeć na tym, aby wypracować porozumienie wspólnie z wierzycielem.

Jedną z form ulgi może być po prostu umorzenie części zadłużenia i odstąpienie od jego egzekwowania, co z pewnością może być bardzo dużym osiągnięciem na drodze do załatwiania całościowej sprawy. Kolejnym rozwiązaniem może okazać się uzgodnienie z wierzycielem harmonogramu spłaty zobowiązania w nieoprocentowanych ratach niegenerujących dodatkowych kosztów. Ponownie jednak należy podkreślić, że nie można podchodzić do sprawy w sposób roszczeniowy – wierzyciel może przychylić się do naszych próśb lub też je zignorować i ma do tego prawo, ponieważ należą mu się jego pieniądze. Ostatecznie wszystko zależy zatem od tego, jaki będzie przebieg konwersacji i pertraktacji oraz jakie jest podejście wierzyciela do danego zadłużenia. Nie bez znaczenia może pozostawać tutaj również kwota długu, o który chodzi.

Osoby zainteresowane powinny poważnie podejść do procesu negocjacyjnego, ponieważ może on mieć ogromne znaczenie z punktu widzenia dłużnika. Porozumienie z wierzycielem jest tutaj niejednokrotnie sporą szansą, nawet jeżeli nie zawsze udaje się osiągnąć kompromis.


Porady

Powiązane artykuły