Z naszego archiwum. M.in. o tym, co rozlewano i produkowano w gołdapskiej WWG i RP

Wśród instytucji, które w naszym powiecie uległy likwidacji niemal wraz z przełomem 1989 roku znalazła się również gołdapska Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Decyzja o założeniu spółdzielni zapadła już 29 sierpnia 1945 roku, natomiast działalność rozpoczęła 18 marca 1946.

 

 

W roku 1948 spółdzielnia prowadziła 5 sklepów, w tymże roku do sklepu w Gołdapi dostarczono pierwszą belę materiału. W roku 1954 na bazie istniejących gminnych spółdzielni (w Gołdapi, Grabowie, Dubeninkach, Baniach Mazurskich i Przerośli) powstaje PZGS, czyli Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gołdapi. W skład pierwszego zarządu weszli: Jan Cebula, Henryk Urbanowicz i Henryk Waszkiewicz. Powstała też wtedy na naszym terenie Powiatowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu „SCh” w Gołdapi, która z dniem 27 maja 1961 roku przyjmuje nazwę – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Gołdapi. W skład pierwszego zarządu tej instytucji weszli – Mieczysław Dyczewski, Zygmunt Zajączkowski i Władysław Wiazowski.

Dumą gołdapskiego GS był (otwarty 1 kwietnia 1962 roku) Wiejski Dom Towarowy, w którym znajdowały się nie tylko punkty sprzedażowe, ale i usługowe (m.in. punk zegarmistrzowski prowadził pan Piotr Iber). Nad WDT znalazły się biura GS. Ciekawostką WDT było naturalne oświetlenie. Niżej kilka zdjęć stoisk WDT.

Prężnie działała, podlegająca pod GS, WWG i RP, czyli Wytwórnia Wód Gazowanych i Rozlewnia Piwa.

Na pewną część gołdapian pamięta smak piwa suwalskiego i kętrzyńskiego. Niżej etykietki napojów produkowanych i rozlewanych w gołdapskiej WWG i RP.

 

Zwraca uwagę smak części z nich, np. „jarzębinowo-korzenny”.

Źródło: Kronika GS „SCh” w Gołdapi (właściciel – Biblioteka Publiczna w Gołdapi)

 

 

 

Powiązane artykuły