Stawiam na zdrowie – moje drugie śniadanie

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020 w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej „Dobry Start” w Jabłońskich odbył się happening podsumowujący działania profilaktyczne pod hasłem „Stawiam na zdrowie – moje drugie śniadanie”, mający na celu promowanie zdrowego odżywiania.

 

 

 

Wychowawcy klasy IV i V:  Robert Gołębicki i Paulina Rawska


Aktualności

Powiązane artykuły