Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w Przedszkolu Samorządowym nr 1

Z przyjemnością̨ informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Zwierzęta i ptaki – mieszkańcy naszych lasów” został rozstrzygnięty. Do konkursu przystąpiły dzieci 4- i 5-letnie z naszego przedszkola oraz dzieci ze Szkół Podstawowych nr 2 i 3 w Gołdapi.

 

Celem konkursu było zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ptaków i zwierząt występujących na terenie Polski oraz kształtowanie postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie dzieci na otaczającą̨ nas przyrodę̨.

Po naradzie online jury wybrało po czterech zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych oraz wyróżniło najciekawsze prace. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!!!

 

Koordynatorki – Alicja Oszkinis i Monika Jewdokimow


Aktualności

Powiązane artykuły