Dzielą się cennym darem z chorymi na covid-19

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odpowiedzieli na apel i podzielili się swoim osoczem.

Wczoraj 6 funkcjonariuszy z W-MOSG i 3 z CSSG oddało swoje osocze potrzebującym. To już kolejni strażnicy graniczni, którzy nie pozostają obojętni wobec chorych na covid -19.

Wszyscy udali się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie i ruszyli na ratunek potrzebującym. Wśród nich był funkcjonariusz z komendy oddziału, który podzielił się tym cennym darem po raz drugi.

Apelujemy do Wszystkich ozdrowieńców, to nie boli, a może uratować komuś życie!

W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły