Ortografia (nie tylko) dla orłów

Język polski jest szóstym pod względem trudności językiem świata. Choć jest to miejsce poza podium to biorąc pod uwagę, że na świecie jest 6 tys., a według niektórych językoznawców nawet 7 tys. języków lokata ta doskonale podkreśla, jak wiele pracy należy włożyć w to, by opanować nasz ojczysty język.

Czymś, co niejednemu z nas w latach szkolnych niemalże spędzało sen z powiek była ortografia. Dość pokaźna lista reguł rządzących pisownią poszczególnych słów w języku polskim może zniechęcać zwłaszcza wtedy, gdy obok niej pojawi się lista tzw. wyjątków, które przeczą wspomnianym wcześniej zasadom, a znajomość których jest niezbędna każdemu użytkownikowi języka znad Wisły.

W naszej szkole kładziemy duży nacisk na to, by uczyć z wykorzystaniem tablic interaktywnych. Dzięki temu, że takie tablice znajdują się w każdej sali nauczyciele mają możliwość urozmaicania prowadzonych przez siebie zajęć poprzez chociażby ćwiczenia interaktywne dostępne na różnych platformach edukacyjnych. Jesteśmy przekonani, że nauka przez zabawę oraz odejście od schematu kredy i tablicy odnosi lepsze efekty, a naszym uczniom pomaga łatwiej opanować nawet najtrudniejsze zagadnienia, choćby reguły ortograficzne.

DELTA organizuje ogólnopolskie konkursy przedmiotowe. Jednym z nich jest „Orzeł Ortograficzny” sprawdzający znajomość zasad polskiej ortografii wśród uczniów szkół podstawowych. W tym roku również uczniowie naszej szkoły postanowili spróbować swoich sił i wzięli udział we wspomnianym konkursie.

Przygotowania rozpoczęły się już pod koniec września. Mimo zawieszenia zajęć uczniowie mobilizowani do pracy przez nauczycielkę języka polskiego wytrwale pracowali rozwiązując testy ortograficzne i pisząc dyktanda. 12 listopada 2020 r. przystąpili do rozwiązywania testu, który składał się z 26 zadań. Poziom trudności pytań był dostosowany do wieku uczestników. Nasi uczniowie startowali w dwóch grupach wiekowych: klasy 5 – 6 oraz klasy 7 – 8.

Najwyższy wynik osiągnął Dawid Goszczyk, uczeń klasy 7, który zajął VIII miejsce w kraju i tym samym został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Orzeł Ortograficzny”. Dawidowi serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Monika Pilcher – nauczyciel j. polskiego w SP w Lisach


Aktualności

Powiązane artykuły