Nabór wciąż trwa

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. warmińsko-mazurskim. Kandydaci chętni do pełnienia służby mogą składać dokumenty do 7 grudnia 2020 r. Na zainteresowanych czeka 20 etatów w oddziałach celnych w Bezledach i Gołdapi.

 

Chętni do służby w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Olsztynie mogą jeszcze składać oferty. Czeka na nich ciekawa praca, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, korzystne warunki finansowe a także możliwość otrzymania emerytury po 25 latach służby.

Funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej może być osoba będąca obywatelem polskim, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, korzystająca z pełni praw publicznych, ciesząca się nieposzlakowaną opinią, posiadająca stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku, nie karana.

Funkcjonariusze w zależności od posiadanego doświadczenia pełnią w oddziałach celnych służbę na różnych stanowiskach. Umożliwia to zdobycie szerokiego spektrum umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej.  Zainteresowani mogą w trakcie pełnienia służby stać się opiekunem psa służbowego i wykonywać obowiązki służbowe z pomocą przydzielonego czworonoga.

Proces rekrutacji do służby składa się z kilku etapów:

  • złożenie kwestionariusza osobowego a także innych dokumentów;
  • test wiedzy;
  •  test sprawności fizycznej;
  • test psychologiczny i kompetencyjny;
  • rozmowa kwalifikacyjna;
  • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Nowo zatrudniony funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej może liczyć po przyjęciu do służby na uposażenie zasadnicze i różnego rodzaju dodatki.

Dodatkowym atutem zatrudnienia jako funkcjonariusz w Służbie Celno-Skarbowej jest dodatkowy urlop wypoczynkowy oraz możliwość nabycia praw do emerytury mundurowej.

Szczegółowe informacje dot. prowadzonego naboru, dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS.

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły