Najmłodsi uczniowie z SP5 w Gołdapi w projekcie ,,Bezpieczne domy – przyjazne miasta”

Uczniowie z klas 0-III w miesiącu wrześniu i październiku uczestniczyli w realizacji projektu Habitat for Humanity oraz Fundacji CultureLab ,,Bezpieczne domy – przyjazne miasta”.

Głównym celem projektowym było pogłębienie wśród uczniów wiedzy o 11 Celu Zrównoważonego Rozwoju, tj. ,,Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”.

Warsztaty projektowe odbyły się w czasie zajęć lekcyjnych oraz świetlicowych. Uczniowie obejrzeli prezentacje (Domy na świecie, Co kraj to obyczaj, Slumsy na świecie), wysłuchali fragmentów książki pt. ,,Bezpieczne domy-przyjazne miasta”. Dzieci wykonały także plakaty, karty zadań oraz uczestniczyły w grach ruchowych.

Zajęcia w ciekawy, mądry i pełen empatii sposób przybliżyły dzieciom 4 ważne tematy:

• PRZYJAZNE MIASTO: Co to takiego? Jakie ma cechy? Czy możemy coś zrobić by nasze miasto było przyjazne?

• KLĘSKA ŻYWIOŁOWA: Jakie znamy rodzaje klęsk żywiołowych? Jak susza, powódź czy trzęsienie wpływa na życie moich dalekich kolegów i koleżanek?

• BEZPIECZNY DOM: Czy w Europie, Afryce lub Arktyce dom oznacza to samo? Z czego tworzone są domy? Jak wyglądają? Jakie cech posiadają?

• SLUMSY: Kto mieszka w slumsach? Czy w slumsach jest woda, prąd i ulice?

Uczniowie biorący udział w projekcie dostali bardzo cenną lekcje, byli zaskoczeni warunkami, w których żyją inni ludzie na świecie, docenili, co mają, a także nauczyli się empatii i zrozumienia.

Wychowawcy klas 0-III


Aktualności

Powiązane artykuły