Międzynarodowy Projekt „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”

Od września klasy 2b i 2c ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi realizowały I moduł  Międzynarodowego Projektu „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”.

 

 

Udział w projekcie ma na celu rozbudzanie ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem i aktywnego słuchania. Po przeczytaniu książek „Babcia na jabłoni” Miry Lobe oraz „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej uczniowie przygotowali kącik czytelniczy, w którym umieścili czytelnicze drzewo. Poznali przygody chmurki Tosi i wykonali jej postać różnymi technikami.

Podczas zajęć ekologicznych odpowiedzieliśmy na pytanie „Co nam dają drzewa?”, nauczyliśmy się piosenki „Ekologiczne reggae” i zrobiliśmy piękne prace plastyczne. Przed nami kolejne moduły i nowe ciekawe lektury.

Joanna Kołosza


Aktualności

Powiązane artykuły