„Gołdap – moja mała Ojczyzna – 450-lecie Gołdapi” – podsumowanie projektu

Stowarzyszenie „Szkoła pod lasem” we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi realizowało zadanie pt. „Gołdap – moja mała Ojczyzna – 450-lecie Gołdapi” finansowane przez Gminę Gołdap w ramach działania publicznego: Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw.

 

 

 

Niestety pandemia i związane z nią ograniczenia wymusiły zmiany w pierwotnych planach, ale dołożono wszelkich starań, aby projekt został zrealizowany, wprawdzie w trochę zmienionej formie, ale z należytą starannością.

I tak, w ramach działań, 2 października zaprosiliśmy mieszkańców Gołdapi do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi na krótki przystanek w rodzinnym spacerze. Widzieliśmy, że chętnie odwiedzili przygotowane przez nas stoiska: ze zdrowymi przekąskami, tabliczką mnożenia, plastyczne, muzyczne, ruchowe oraz stoisko z zabawami dla całej rodziny prowadzone przez zaprzyjaźnionych harcerzy.

W październiku ogłosiliśmy konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Gołdap – moja mała ojczyzna”. Celem konkursu było uczczenie jubileuszu 450-lecia nadania praw miejskich ukazanie piękna naszego regionu, jego walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych. Prace laureatów można oglądać na stronie www.sp2goldap.pl, profilu https://www.facebook.com/sp2goldap oraz gołdapskich portali informacyjnych.

 

W listopadzie, tradycyjnie, obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. I znowu pandemia pokrzyżowała nam plany. Tym razem świętowaliśmy zdalnie. Przygotowaliśmy spektakl złożony z fragmentów naszych wcześniejszych przedstawień i umieściliśmy go w sieci, aby cieszył oczy wszystkich mieszkańców Gminy Gołdap.

 

W listopadzie przeprowadzono również w SP 2 w Gołdapi lekcje nt. historii Gołdapi. Wiadomości zaczerpnęliśmy ze strony https://uzdrowiskogoldap.pl/informacje-o-miescie/historia-goldapi/. Efektem były prace plastyczne dzieci.

Powoli kończy się rok 2020. Kończymy też nasze działania. Nikt z nas nie przewidywał, że tak wiele zmieni się w naszym życiu w tym roku. Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie spokojniejszy i pozwoli nam na realizację nowych zadań bez niespodzianek.

Stowarzyszenie „Szkoła pod lasem” i SP 2 w Gołdapi

 

Powiązane artykuły