Rusza bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorców

Wkrótce zostaną uruchomione granty marszałka dla mikro i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, dotkniętych bezpośrednio skutkami pandemii COVID-19. Do podziału jest blisko 40 mln zł.

W poniedziałek 14 września marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowę z Markiem Karólewskim, prezesem Warmińsko-Mazurskiego Agencji Rozwoju Regionalnego, bo to agencja będzie odpowiedzialna za realizację naboru wniosków o dofinansowanie. O granty mogą ubiegać się  mikro i małe przedsiębiorstwa  (zatrudniające do 49 pracowników) z województwa warmińsko-mazurskiego. Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w sektorach: turystyka, gastronomia, transport zbiorowy oraz innych branżach objętych zakazem funkcjonowania wydanym przez Rząd RP w okresie epidemii.

Wysokość udzielonego grantu jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników (etatów). Grant  jest wsparciem  bezzwrotnym.

Na podpisanie umowy i prezentację szczegółów antykryzysowego wsparcia zapraszamy w poniedziałek 14 września na godz. 9.30 do sali nr 325 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Fot. pixabay.com


Aktualności

Powiązane artykuły