Gołdap – bliska sercu

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi został rozstrzygnięty Konkurs Literacki Gołdap – bliska sercu objęty honorowym patronatem burmistrza Gołdapi. Uczestnicy konkursu redagowali wiersze o naszym mieście, uwzględniając znane postacie i legendy, historię, położenie geograficzne, kulturę, przyrodę oraz tradycje.

Celem konkursu było uczczenie Jubileuszu 450-lecia nadania praw miejskich Gołdapi, propagowanie walorów przyrodniczych, kulturowych historycznych rodzinnego miasta, a także kształtowanie postaw literackich. Konkurs adresowano do uczniów szkół podstawowych z gminy Gołdap.

Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: pani Urszula Wrzosek – przewodnicząca, pani Bożena Kalinowska – członek, pani Małgorzata Sojko – członek. Zwycięzcami okazali się następujący uczniowie:

I kategoria wiekowa (klasy I – III)

I miejsce: Weronika Kudrycka – Szkoła Podstawowa w Grabowie;

II miejsce: Zuzanna Fiećko – SP nr 5.

 

II kategoria wiekowa (klasy IV – VIII)

I miejsce: Maciej Gryko – SP nr 2;

II miejsce: Jakub Kowalewski – SP nr 5;

III miejsce: Martyna Drażbo – SP nr 2.

Wyróżnienia: Julia Zabielska (SP 1) oraz Aleksandra Trzaska – (SP nr 3).

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, wyróżnionym i uczestnikom.


Aktualności

Powiązane artykuły