Mobilna pracownia multimedialna w SP5 z nagrodą w konkursie „OSE Wyzwanie”

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 przystąpili do Ogólnopolskiego konkursu „OSE Wyzwanie”. Zwycięzców tego konkursu wyłoniono spośród 1606 szkół z całej Polski.

 

 

 

Z województwa warmińsko-mazurskiego 24 szkoły otrzymały mobilne pracownie multimedialne. W gminie Gołdap taką pracownię wygrała Szkoła Podstawowa nr 5.

W ramach konkursu uczniowie wykonali innowacyjny papierowy komputer. Szkoła przystąpiła także do m-Legitymacji, dzięki czemu uczniowie będą mogli otrzymać elektroniczną legitymację szkolną w swoim smartfonie.

Szansę na wygraną zwiększył udział w W Code Week. Nauczyciel informatyki został zgłoszony do OSE hero – ma to na celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Jest to element programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej realizowany przez NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Pracownia multimedialna będzie wsparciem dla uczniów i nauczycieli podczas prowadzenia lekcji i korzystania z internetowych zasobów edukacyjnych.

Koordynatorzy: Anna Przybyło, Barbara Bester i Mariusz Strecha


Aktualności

Powiązane artykuły