O Rakówku i innych jeziorach otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

Podczas sobotniej przejażdżki rowerowej zrobiłem kilka zdjęć jeziora Rakówek, które przez kilka dekad ulegało degradacji (wraz z otoczeniem). Od kilku lat otaczająca jezioro roślinność wyraźnie się odradza. Przy okazji kilka informacji o innych jeziorach otaczających Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Okazuje się m.in., że jezioro Gołdap jest znacznie płytsze od trzech innych jezior – Czarne, Przerośl i Pobłędzie.

 

Jezioro Rakówek

Jezioro Rakówek położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Ostrówek, w zachodniej części Parku. Podobnie jak Ostrówek jezioro Rakówek charakteryzuje się stosunkowo niewielką powierzchnią wynoszącą 24,9 ha, oraz małą głębokością maksymalną i średnią, które wynoszą odpowiednio 3,7 m i 1,9 m.

Morfometrię misy jeziora charakteryzują następujące wskaźniki:

–        długość maksymalna: 880 m;

–        szerokość maksymalna: 400 m;

–        długość linii brzegowej: 2150 m;

–        rozwinięcie linii brzegowej: 1,22;

 

Jezioro Gołdap

Jezioro Gołdap położone jest w zachodniej części Parku. Północna część misy jeziornej znajduje się poza granicami Polski. Głębokość maksymalna jeziora wynosi 10,9 m, głębokość średnia 5,6 m, objętość misy jeziornej szacowana jest na 8345,3 tys. m3.

Morfometrię misy jeziora charakteryzują następujące wskaźniki:

–        długość maksymalna: 2930 m;

–        szerokość maksymalna: 880 m;

–        długość linii brzegowej: 7600 m;

–        rozwinięcie linii brzegowej: 1,76;

–        wskaźnik odsłonięcia: 26,6 (Jańczak J. (red.), Atlas Jezior Polski, tom III. IMiGW, 1996).

–        wskaźnik odsłonięcia: 13,1 (Jańczak J. (red.), Atlas Jezior Polski, tom III. IMiGW, 1996).

 

Jezioro Ostrówek

Jezioro Ostrówek jest niewielkim, płytkim zbiornikiem położonym w zachodniej części Parku, w pobliżu miejscowości Galwiecie. Objętość jeziora wynosi 461,7 tys. m3, głębokość maksymalna: 3,9 m, głębokość średnia: 1,9 m.

Morfometrię misy jeziora charakteryzują następujące wskaźniki:

–        długość maksymalna: 960 m;

–        szerokość maksymalna: 380 m;

–        długość linii brzegowej: 2550 m;

–        rozwinięcie linii brzegowej: 1,46;

–        wskaźnik odsłonięcia: 12,8 (Jańczak J. (red.), Atlas Jezior Polski, tom III. IMiGW, 1996).

 

Jezioro Czarne

Jezioro Czarne jest jeziorem rynnowym, położonym w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (54°17,2’N, 22°28,8’E), w pobliżu miejscowości Pluszkiejmy. Jest jeziorem pozbawionym znaczących dopływów. Jezioro charakteryzuje się głębokością maksymalną wynoszącą 27,5 m. Objętość szacuje się na 17116,8 tys. m3. Głębokość średnia wyrażona jako iloraz objętości i powierzchni zwierciadła wody jest równa 9,9 m. Zwierciadło wody ma powierzchnię 172,2 ha i położone jest na 179,5 m n.p.m.

Wskaźniki morfometryczne misy jeziornej są następujące:

–        długość maksymalna: 3750 m;

–        szerokość maksymalna: 1020 m;

–        długość linii brzegowej: 10650 m;

–        rozwinięcie linii brzegowej: 2,29;

–        wskaźnik odsłonięcia: 17,4 (materiały IRŚ w Olsztynie: Plany batymetryczne oraz karty morfometryczne jezior).

 

Jezioro Przerośl

Położone w otulinie Parku jezioro Przerośl (54°16,8’N, 22°36,2’E) jest jeziorem rynnowym, o powierzchni 70,7 ha i objętości 6006,4 tys. m3. Głębokość maksymalna i średnia wynoszą odpowiednio 28,2 m oraz 8,6 m. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 188,5 m n.p.m.

Morfometrię misy jeziora charakteryzują następujące wskaźniki:

–        długość maksymalna: 2200 m;

–        szerokość maksymalna: 525 m;

–        długość linii brzegowej: 5400 m;

–        rozwinięcie linii brzegowej: 1,81;

–        wskaźnik odsłonięcia: 8,2 (Materiały IRŚ w Olsztynie: Plany batymetryczne oraz karty morfometryczne jezior).

Przerośl jest jeziorem przepływowym. Dopływ i odpływ z jeziora stanowi Błędzianka, biorąca swój początek z jeziora Białego, położonego poza obszarem parku.

 

Jezioro Pobłędzie

Jezioro Pobłędzie położone jest we wschodniej części otuliny Parku (54°18,5’N, 22°45,3’E). Z jeziora tego bierze początek Dybowska Młynówka, w dolnym biegu zwana Żytkiejmską Strugą.

Zwierciadło wody położonej jest na wysokości 254,7 m n.p.m., powierzchnia jeziora wynosi 54,6 ha, objętość: 3330,6 tys. m3. Głębokość maksymalna sięga 14,9 m, głębokość średnia – 6,1 m.

Wskaźniki morfometryczne charakteryzujące misę jeziorną są następujące:

–        długość maksymalna: 1450 m;

–        szerokość maksymalna: 700 m;

–        długość linii brzegowej: 4875 m;

–        rozwinięcie linii brzegowej: 1,86;

–        wskaźnik odsłonięcia: 9,0 (Jańczak J. (red.), Atlas Jezior Polski, tom III. IMiGW, 1996).

 

Źródło: „Plan ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej”, t IA, Białystok 2005.

Powiązane artykuły