Policja apeluje!!!

W ostatnim czasie do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi docierają niepokojące sygnały od mieszkańców o nie stosowaniu się do wciąż obowiązującego nakazu zakrywania ust i nosa w sklepach. W związku z tym informujemy, że przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w dalszym ciągu obowiązują do odwołania pod groźbą sankcji karnych.

Obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży, lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa obowiązuje min. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach.

Ponadto przypominamy, że na terenie RP wciąż trwa stan epidemii a wszelkie obostrzenia wprowadzono w celu niedopuszczenia lub wyeliminowania zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którego ogniska wciąż pojawiają się w naszym województwie.

Apelujemy o odpowiedzialne postawy i zakrywanie ust i nosa podczas zakupów w sklepach.


Aktualności

Powiązane artykuły