Marszałkowskie dofinansowanie m.in. dla gołdapskiego szpitala

Kolejne ponad 8,5 mln zł dofinansowania unijnego trafi do warmińsko-mazurskich szpitali i regionalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Zarząd województwa 17 czerwca 2020 roku zatwierdził przekazanie dodatkowych środków na wsparcie służby zdrowia w warunkach pandemii. 300 tys. złotych otrzyma również gołdapska GoldMedica.

 

– Systematycznie odpowiadamy na potrzeby szpitali, zasilając je w dużej mierze strumieniem funduszy unijnych. Sytuacja epidemiologiczna wymaga ciągłego zabezpieczenia w dodatkowe środki ochrony osobistej i specjalistyczny sprzęt, dlatego maksymalnie uprościliśmy ścieżkę dofinansowania unijnego  – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Wsparcie jednostek ochrony zdrowia z regionu dodatkowymi funduszami unijnymi było możliwe dzięki przesunięciom środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, jakich zarząd województwa dokonał wewnątrz programu na samym początku pandemii.

Nabór wniosków prowadzono w trybie nadzwyczajnym. Łącznie złożono ich 28, a 23 już poddano ocenie (pozostałe 5 jest procedowanych).

Beneficjenci wykorzystają środki na doposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną oraz środki ochrony osobistej personelu. Wysokość dofinansowania sięga 85 proc. wartości projektów.

W maju zarząd województwa przyjął wspólny projekt unijny dofinansowujący wojewódzkie szpitale i placówki medyczne o łącznej wartości 12,1 mln zł.

W partnerskim projekcie „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania, rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2“ uczestniczy sześć wojewódzkich podmiotów leczniczych oraz samorząd województwa jako partner wiodący.

Łączna kwota, jaką samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył na wsparcie służby zdrowia w regionie w obliczu pandemii, wynosi 75 mln zł. Blisko 68 mln zł to środki unijne, 5 mln zł pochodzi z budżetu województwa, a 2 mln zł z rezerwy kryzysowej.

Fot. pixabay.com


Aktualności

Powiązane artykuły