Możliwość dofinansowania. Zachować dziedzictwo kulturowe na wiejskich obszarach

Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” realizowany jest od 2006 roku ze środków budżetu samorządu województwa. Zarząd województwa ogłosił jego 15. edycję. Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Na realizację tych zadań przeznaczono w tym roku 250 tys. zł. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 20 tys. zł.

 

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie będzie realizowane na terenie jednego sołectwa zakwalifikowanego do udziału w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”

 

– Przy realizacji projektów w konkursie niezbędna jest dobra współpraca między członkami lokalnych społeczności – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. –  Zgłaszane przedsięwzięcia muszą wynikać z zatwierdzonych, aktualnych i wspólnie planów odnowy miejscowości. Takie działanie – poza wymiernymi, materialnymi efektami, buduje też poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za rozwój „małej ojczyzny”.

Wnioski należy składać do 1 czerwca 2020 roku. Wyłonione w przedsięwzięciu projekty zostaną zarekomendowane sejmikowi województwa do udzieleniu pomocy finansowej.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/5588-aktywna-wies-warmii-mazur-i-powisla-przyjmowanie-wnioskow

Powiązane artykuły