Historia. Jak obchodzono 400-lecie Gołdapi

Wiele się działo w naszym mieście 50 lat temu, podczas roku obchodów 400-lecia nadania Gołdapi praw miejskich. Powstawały nowe mieszkania, między innymi w tak zwanym „Batorym”. Odbywały się czyny społeczne, kładziono asfalty, instalowano nowe oświetlenia niektórych ulic. Była to również budowa (i osłonięcie) pomnika Braterstwa Broni.

Wydano medal okolicznościowy „Za Zasługi w Rozwoju Ziemi Gołdapskiej”. Ukazała się ulotka z krótką historią Gołdapi i reklamą. Pocztówki można było znakować pieczątką okolicznościową.

W szkołach miały miejsce przedstawienia i konkursy, m.in. o… Leninie.

Najważniejsze wydarzenia Gołdapi z 1970 roku spisał ówczesny samorządowiec – Tadeusz Brzeziński. Część z wydarzeń ilustrujemy zdjęciami.

7 stycznia – rozpoczęto budowę budynku rad narodowych dla 24 rodzin przy pl. Zwycięstwa (strona zachodnia.

7 – 8 lutego – ogólnokrajowe zawody sportów zimowych organizowane przez Ligę Obrony Kraju w okolicy Pięknej Góry.

10 marca – plenarne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu FJN (Frontu Jedności Narodu) w Białymstoku podsumowujące czyny społeczne z 1969 r. Przyznano dla miastu Gołdap I miejsce i nagrodę w wysokości 200.000 zł.

17 maja – zakończono budowę drugiego pawilonu przy ul. 11-go Kwietnia (Własność Spółdzielni Usług Wielobranżowych).

14 czerwca – położenie kamienia węgielnego pod budowę pomnika „Braterstwa Broni”.

21 sierpnia – zakończenie modernizacji budynku przy ul. Armii Czerwonej i uzysku mieszkań dla osiemdziesięciu jeden rodzin (budynek o przyjętej nazwie „Batory”.

26 września – odsłonięcie pomnika „Braterstwa Broni” wybudowanego przez społeczeństwo miasta Gołdap. Wartość pomnika – 1.700.000 zł. Pomnik wybudowano w roku obchodów 400-lecia nadania Gołdap praw miejskich, a odsłonięcia dokonano w dniu obchodów 400-lecia.

14 listopada – oddano do użytku budynek mieszkalny rad narodowych na 24 rodziny, który rozpoczęto budować w 7 stycznia 1970 r.

27 listopada – położono nowe asfalty na następujących ulicach: Przytorowa, Stadionowa, Pionierska, Żeromskiego, Wąska, Szkolna, Malarska. Wyasfaltowano tez posesję Szpitala Powiatowego i boisko Liceum Ogólnokształcącego (ogółem 16 tys. m kw.).

28 listopada – wybudowano nową linię oświetlenia ulicznego przy ul. Pionierskiej (oświetlenia rtęciowe – lamp 21).

3 grudnia – wyremontowano i oddano do użytku hotel na 80 miejsc dla turystów i sportowców w Parku Miejskim przy ul. Wojska Polskiego. Własność PTTK.

8 grudnia – przeprowadzono spis ludności na terenie miasta Gołdap (na stałe zameldowanych 8.886 osób).

16 grudnia – zakończono budowę 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych budowanych przez ludność.

18 grudnia – wkład ludności w czynach społecznych wyniósł w 1970 r. 3.104.000 zł (wkład na jednego mieszkańca – 367 zł).

20 grudnia – uchwalono budżet MRN na 1971 r. w wysokości 17.134.000 zł (Uchwała Nr XVII /26/70).

29 grudnia – oddano do użytku nowe wielokanałowe połączenie telefoniczne od budynku poczty przez plac Zwycięstwa, ul. Lipową Kolejową do obiektu Oddziału Transportu Leśnego i Mleczarni oraz odcinek na ul. 1-go Maja.

Powiązane artykuły