Minister Zdrowia ogłosił na obszarze Polski stan epidemii

Szanowni Państwo,
niestety Minister Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. ogłosił na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii – w związku z powyższym informujemy o bieżącej sytuacji w powiecie gołdapskim:

• została dokonana bardzo szczegółowa analiza oraz aktualizacja obowiązującego Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2018-2020;
• zostały wskazane osoby (łącznicy) do kontaktów z Wojewodą, służbami, inspekcjami i strażami, w celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy instytucjami publicznymi w zakresie zagrożenia koronawirusem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i powiatu;
• została dokonana weryfikacja miejsc do kwarantanny oraz izolacji zgodnie z wojewódzkim planem działania na wypadek wystąpienia epidemii dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2018-2020;
• zgodnie z wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wszystkie gminy na terenie powiatu zabezpieczyły miejsca do kwarantanny osobom wracającym z zagranicy;
• na prośbę służb Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wszystkie gminy oraz powiat zobowiązały się do wsparcia w formie zabezpieczenia transportu prób do analizy pod kątem COVID-19;
• zgodnie z wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od pierwszych niepokojących informacji w zakresie COVID-19 zostały podjęte działania informacyjne dla Mieszkańców, tym samym rozpowszechniono materiały edukacyjne dotyczące zapobieganiu koronawirusa.

Materiały informacyjne rozdysponowano w:
– jednostkach organizacyjnych starostwa;
– szpitalu, przychodniach, aptekach;
– zakładach pracy znajdujących się na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
– kościołach z terenu Gołdapi;
– JW 4808, Placówce Straży Granicznej w Gołdapi, Komendzie Powiatowej Policji oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
– Sanatorium Wital;
– Pijalni Wód Mineralnych i Leczniczych w Gołdapi;
a także poprzez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz mediach społecznościowych.

• Zgodnie z wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wszystkie gminy z powiatu podjęły działania informacjo-edukacyjne dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.
• W trybie pilnym są realizowane zalecenia i zadania zlecone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
• Bieżące monitorowanie oraz przekazywanie informacji Wojewodzie w zakresie działań podejmowanych przez samorządy gminne dotyczące COVID-19.
• Poprzez wideokonferencje samorząd powiatowy oraz gminny jest w stałym kontakcie ze służbami wojewody oraz inspekcjami i strażami.
• Poprzez współpracę z 4. Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej zostały zabezpieczone siły w sytuacji konieczności zaopatrzenia w żywność, leki osobom potrzebującym, objętym kwarantanną.
• Poprzez podjęte działania z 4. Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej zostały zabezpieczone siły w sytuacji konieczności pobrania prób do badania na COVID-19.
• Codzienna współpraca ze wszystkimi służbami, inspekcjami i strażami mająca na celu bezpieczeństwo Mieszkańców oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19.
• Mając na względzie bezpieczeństwo Mieszkańców informujemy, iż wprowadzono ograniczenia w zakresie bezpośredniego kontaktu podczas obsługi Mieszkańców jednocześnie unikając całkowitego zamknięcia Starostwa.

Szczegóły dotyczące bieżącej sytuacji w zakresie osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu bądź kwarantannie domowej znajdą Państwo na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi, link:
http://www.bip.visacom.pl/psse_goldap/

Szanowni Państwo, na chwilę obecną nie zarejestrowano przypadków zachorowania na COVID-19 na terenie powiatu gołdapskiego. Miejmy wszyscy nadzieję, że ta chwila będzie trwała. Wspierając się i działając wspólnie przetrwamy trudny czas dla nas wszystkich.

Fot. pixabay.com


Aktualności

Powiązane artykuły