Jak to z gołdapską telewizją było

Część z gołdapian zapewne pamięta, że serial „Czterej pancerni i pies” mieszkańcy naszego miasta mogli z początku oglądać jedynie na kanale telewizji radzieckiej. Sygnał polskiej telewizji nie dochodził do Gołdapi za sprawą Pięknej Góry (pierwsza emisja serialu w polskiej telewizji – rok 1966). Oficjalnie 5 stycznia 1965 roku rozpoczęto starania o budowę telewizyjnej wieży przekaźnikowej.

Wieżę oddano do eksploatacji 14 grudnia 1967 roku. Jak zanotował w swojej prywatnej kronice Tadeusz Brzeziński, ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej: „Budowę prowadzono w czynie społecznym – wartość 1.169.665 zł.”.


Do ciekawostek należy zaliczyć fakt, że TVN na początku swojego funkcjonowania korzystała z tego przekaźnika, toteż przez pewien czas na tym kanale omawiano pogodę w… Gołdapi.

W grudniu 1992 roku wyemitowano pierwszy program Gołdapskiej Telewizji tworzonej przez Zbigniewa Mieruńskiego i Sławomira Romaniuka. Emisja odbywała się bezpośrednio z domku znajdującego się pod masztem na Pięknej Górze. Po pięciu wyemitowanych „pirackich” programach nadzór radiowo-telewizyjny zakazał ich emisji.

Przy okazji zdjęcie tak zwanego „majaka”, który stał wtedy na szczycie Pięknej Góry.

Niżej fragment kroniki, w którym autor zanotował kilka znaczących gołdapskich wydarzeń z tego samego roku

  • 16 lutego – odbyły się pierwsze Ogólnopolskie Zawody Narciarskie o „Puchar Białostocczyzny’’, w których wzięło udział 300 zawodników.
  • 25 kwietnia – przekazano do użytku budynek mieszkalny dla 40 rodzin (z kredytów MON) przy ul. Wolności.
  • 1 maja – GS „Samopomoc Chłopska’’ uruchomiła Wytwórnię Wód Gazowanych.
  • 30 czerwca – oddano do użytku budynek mieszkalny przy pl. Zwycięstwa 5 b wykonany z kredytów rad narodowych dla 28 rodzin. Cały parter przeznaczono na usługi i handel.
  • 1 sierpnia – uruchomiono pralnię białej bielizny przy MPGK.
  • 18 listopada – przebudowano ulicę Kolejową.
  • 29 listopada – na sesji MRN uchwalono budżet na rok 1968 w wysokości 11.045.000 zł.
  • 12 grudnia – wkład ludności w czyny społeczne wynosił ogółem 1.187.404 zł.
  • W grudniu zakończono budowę czterech domków jednorodzinnych.

Fot. archiwum goldap.org.pl

Powiązane artykuły