Warto pomagać…

W czwartek, 6 lutego, pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odwiedziły Przedszkole Samorządowe nr 1.

Celem naszej wizyty było wzięcie udziału w kiermaszu słodkości zorganizowanym na rzecz chorej Michalinki. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wesprzeć taki szczytny cel i życzymy zdrowia Michalince.

Wychowawczyni – Małgorzata Werra


Aktualności

Powiązane artykuły