Przekazanie wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Grabowo i OSP Górne

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto przekazał jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gołdap wyposażenie i sprzęt ratownictwa zakupiony w ramach podpisanej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Nabyto 10 kompletów bojowych ubrań specjalnych, 11 par rękawic specjalnych, 2 latarki przenośne, 1 radiotelefon nasobny, 1 zestaw do stabilizacji pojazdu i 2 zestawy ratownictwa wysokościowego.

Burmistrz Gołdapi na ręce prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem przekazał: 5 kompletów bojowych ubrań specjalnych, 5 par rękawic specjalnych, 1 zestaw do stabilizacji pojazdu i 2 zestawy ratownictwa wysokościowego, a prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie: 5 kompletów bojowych ubrań specjalnych, 6 par rękawic specjalnych, 2 latarki przenośne i 1 radiotelefon nasobny.

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Dziękujemy Panu Robertowi Nowackiemu za wsparcie.

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 27 927,90 zł, zaś wkład własny Gminy do zadania to 282,10 zł.

Red. Urząd Miejski w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły