Na ferie… tylko bezpiecznym autobusem

Trwają ferie zimowe. Przypominamy, że funkcjonują stałe punkty kontroli autobusów w każdym powiecie województwa warmińsko-mazurskiego. Przez całe ferie policjanci będą kontrolować autobusy przewożące dzieci na wycieczki i zimowiska.

W każdym mieście powiatowym uruchomiony został stały punkt kontroli autobusów, który będzie działał do 23 lutego 2020 roku.

Podczas kontroli policjanci ruchu drogowego sprawdzą stan techniczny autokaru, sprawność psychofizyczną kierowcy, jego uprawnienia i trzeźwość. Z każdej takiej kontroli policjant sporządza protokół, który otrzymuje kierowca autokaru. Warto także pamiętać, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do stanu psychomotorycznego kierowcy czy stanu technicznego pojazdu należy dzwonić pod numer alarmowy.

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi potrzebę przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów można zgłaszać pod numerem tel 087 615 54 00. Stały punkt kontroli znajduje się na parkingu przy targowicy miejskiej na ul. Polnej 2B w Gołdapi, gdzie codziennie w godz. 7:00-8:00 policjanci ruchu drogowego będą kontrolować autokary.

Red. KPP Gołdap


Aktualności

Powiązane artykuły