SP 2 w projekcie „Przedszkolaki Gołdapi – lepsza przyszłość”

Od października 2019 roku grupa przedszkolna 5-latków ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi uczestniczy w gminnym projekcie „Przedszkolaki Gołdapi – lepsza przyszłość”.

Jednym z głównych celów projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projektu odbywają się zajęcia z kompetencji społecznych dla dzieci oraz zajęcia z kreatywności prowadzone metodą eksperymentów.

Zajęcia z kompetencji społecznych mają na celu wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego. W przedszkolu dziecko poprzez kontakt z rówieśnikami, nauczycielami i innymi dorosłymi zdobywa różne nowe doświadczenia oraz zaczyna coraz lepiej rozumieć emocje własne i innych ludzi. Poprzez współpracę przełamujemy swoją nieśmiałość, uczymy
się stawiać granice i staramy się zrozumieć jak ważne jest bezpieczeństwo i akceptacja siebie i innego człowieka. Wyzwolenie spontaniczności i wyobraźni rozwijamy na każdych kolejnych zajęciach. W podejmowanych przez nas działaniach znajdują się elementy ruchu rozwijającego W. Sherborne, ćwiczenia relaksacyjne, masażyki, drama, pogadanki, gry stolikowe, metody aktywizujące, elementy muzykoterapii, zabawy integracyjne, prace plastyczne.

Zajęcia z kreatywności prowadzone metodą eksperymentów wzbogacają dziecięce umiejętności, kształtują charakter, a także rozwijają inteligencję. Dzięki eksperymentowaniu dziecko ma możliwość bycia odkrywcą, ma wpływ na rezultaty swoich działań, a co za tym idzie – ma poczucie sprawstwa. Dzieci uczą się, że do konkretnego problemu można podchodzić w różny sposób poszukując ciekawych dróg. W ramach zajęć realizowane są zabawy z powietrzem, magnesami, cieniem, dźwiękiem, ruchem, piaskiem, tajemnice wody, zabawy badawcze dotyczące zjawisk: przyrodniczych, optycznych, fizycznych
i chemicznych.

Projekt „Przedszkolaki Gołdapi – lepsza przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Aktualności

Powiązane artykuły