„Przedszkolaki Gołdapi – lepsza przyszłość”

W październiku tego roku w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w ruszył kolejny etap Projektu – Dziecko i Rodzic pn. „Przedszkolaki Gołdapi – lepsza przyszłość”. Projekt jest współfinansowany ze środków UE oraz Gminy i realizowany jest od dnia 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 roku.

Inicjatywa ma na celu poprawę jakości kształcenia w zakresie kształtowania różnorodnych i kluczowych kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w OWP przy SP5.

W ramach realizacji projektu dzieci biorą udział w zajęciach zwiększających kreatywność oraz zajęciach z kompetencji społecznych. W projekcie biorą udział dwie grupy przedszkolne oraz rodzice, którzy w niedługim czasie będą uczestniczyć w warsztatach.

Dzieci w ramach projektu aktywnie i ciekawie spędzają czas, poszerzają wiedzę, rozwijają umiejętności i talenty.

A. Przybyło, M. Fiszer, B. Bester – wychowawczynie 0a, 0b, 0c w SP5


Aktualności

Powiązane artykuły