Powszechnie wiadomo, że dzieci świetnie uczą się poprzez zabawę

Trwa już trzeci miesiąc zajęć,w których tegoroczne grupy 5 i 6-latków z SP2 uczestniczą w ramach realizacji projektu „Przedszkolaki Gołdapi – lepsza przyszłość”. Poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym to główny cel, jaki przyświecał pomysłodawcom projektu.

Powszechnie wiadomo, że dzieci świetnie uczą się poprzez zabawę i eksperymentowanie, dlatego na zajęciach z kreatywności regularnie przeprowadzają wiele ciekawych eksperymentów.

Na zajęciach z kompetencji społecznych rozwijają swoje umiejętności współpracy z rówieśnikami, uspołeczniają się. Zarówno jedne, jak i drugie zajęcia przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju naszych przedszkolaków, a dzieci chętnie w nich uczestniczą.

Projekt „Przedszkolaki Gołdapi – lepsza przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Aktualności

Powiązane artykuły