Zrealizowaliśmy program OTWARTA FIRMA

W dniach 18-24 listopada został zorganizowany w Polsce dwunasty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Obchodzony był jednocześnie w 160 krajach świata. W jego ramach realizowany był program o nazwie „Otwarta firma”.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego bardzo aktywnie włączyła się w jego realizację. Poprzez udział w „Otwartej firmie” nasi uczniowie poznawali rynek pracy w miejscu zamieszkania, zadania danego przedsiębiorstwa i specyfikę konkretnych zawodów, dzięki czemu mogą planować dalszą drogę edukacyjną i zawodową, związać przyszłość zawodową z rodzinną miejscowością.

Poza tym mieli możliwość weryfikować swoje wyobrażenia o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Dzięki realizacji takiego programu być może ktoś z „Dwójki” zostanie w przyszłości mechanikiem, policjantem, strażakiem, rzeźbiarzem, przedsiębiorcą… A może będzie współpracował z firmami jako wolontariusz. Czas pokaże…

Oto miejsca naszych „zawodowych” wycieczek

Kl. I a. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dzieci miały możliwość poczuć się jak mali strażacy. Ubrane w mundurki i hełmy pod przewodnictwem pana Bogdana i pana Przemka, poszły zwiedzać budynek. Zostały zapoznane z pracą strażaków oraz sprzętem, jakiego używają, jadąc do zdarzenia. Widziały dym rozprzestrzeniający się z płonącego piekarnika. Miały również możliwość zgłoszenia dyżurnemu niebezpiecznego zdarzenia. Prowadzący zwrócił uwagę na okres grzewczy, który wiąże się z paleniem w piecach i ulatnianiem się dwutlenku węgla, szkodliwego dla człowieka. Pokazywał i prezentował działanie czujki dymowej i czadowej. Dzieci uświadomiły sobie, jak trudna i odpowiedzialna jest praca strażaka.

Kl. II a. Wyrób i Sprzedaż Rzeźby w Drewnie. Perkowski Wiesław Stanisław

Dzieci zobaczyły, że z kawałka drewna można wyczarować niezwykłe postacie, obrazy, przedmioty użytkowe oraz elementy dekoracyjne. Z uwagą przyglądały się pokazowi narzędzi i technik rzeźbiarskich. Zadały artyście wiele pytań dotyczących jego pracy artystycznej. Każdy, choć przez chwilę, mógł poczuć się artystą, gdy pod czujnym okiem naszego gościa próbował posługiwać się dłutem.

Kl. II b. Gabinet szkolnej pielęgniarki

Pielęgniarka udziela pomocy, kiedy boli uczniom np. brzuch czy głowa. Tym razem dzieci uważniej przyjrzały się sprzętom oraz narzędziom pracy znajdującym się w jej gabinecie. Poznały zastosowanie dużej lampy tam stojącej. Dowiedziały się, do czego służy zamykana na klucz lodówka.

MOTOKLINIKA u braci Bagińskich. Mechanika i elektronika samochodowa

Uczniowie wnikliwie obserwowali urządzenia, a niektóre z nich mogli nawet obsłużyć sami. Duże wrażenie zrobiły na dzieciach podnośniki samochodowe. Niektórzy już myślą o tym, żeby w przyszłości zostać mechanikami.

Kl. III a. Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi

Uczniowie poznali specyfikę codziennej pracy z 45. Osobami mającymi zaburzenia psychiczne będące skutkiem upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych. Osoby te wymagają pomocy w zakresie przystosowania do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Uczniowie rozmawiali z terapeutami na temat wykonywanej przez nich pracy. Dowiedzieli się, jakie cechy powinna mieć osoba, która chce podjąć taką pracę. Uczestniczyli w zintegrowanych (wspólnie z uczestnikami) zajęciach o tematyce przyrodniczo-plastycznej. Wykonali techniką wydrapywania i wypalania ptaki pozostające w naszym kraju na zimę.

Kl. IV a i VI a. Ośrodek Sportu i Rekreacji

Młodzież została zapozna z ofertą i specyfiką ośrodka. Uczniowie zobaczyli życie takiego obiektu „od kuchni”. Uświadomili sobie, aby mogło być przyjemnie i bezpiecznie, musi być wykonana praca, której często nie widać np. podczas pływania.

Kl. V a. Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Są osoby w klasie, które marzą, aby zostać policjantem. Podczas zwiedzania komendy mogli przekonać się, jak wygląda procedura rekrutacji do policji, na czym polega codzienna praca policjantów różnych wydziałów, jak wyglądają: pomieszczenia służbowe, umundurowanie oraz sprzęt. Dzieci mogły na własnej skórze przekonać się, jak pobierane są odciski palców. Na pamiątkę każdy otrzymał odcisk swoich linii papilarnych. Dodatkowo policjantka, poprzez tablicę interaktywną, przypomniała dzieciom zasady poruszania się po drodze i inne zasady bezpieczeństwa.

Kl. V b. Mechanika Pojazdowa

Celem wycieczki było poznanie zawodu mechanika samochodowego. Pan Patryk Cwinarowicz oprowadził uczniów po swoim warsztacie, pokazując jego wyposażenie. Uczniowie już częściowo wiedzą, jak mechanicy naprawiają auta, znają podstawowe części samochodu.

Kl. VI b. MOTOKLINIKA u braci Bagińskich. Mechanika i elektronika samochodowa

Pan Jacek Bagiński oprowadził po zakładzie i pokazał, czym na co dzień zajmują się mechanicy: obsługą klimatyzacji, regulacją komputerową geometrii kół, chiptuningiem, wymianą oleju i filtrów, rozrządu, klocków hamulcowych, amortyzatorów, sprzęgła np. Ponadto pokazał, jak wyposażony jest zakład i jak działają niektóre urządzenia, np. podnośnik hydrauliczny lub klucz dynamometryczny. Uczniowie mieli możliwość poznania specyfiki pracy mechanika samochodowego, zobaczenia profesjonalnego sprzętu i warsztatu pracy.

Kl. VII. Centrum Wolontariatu (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi

Uczniowie już wiedzą, że Centrum Wolontariatu odpowiada na potrzeby różnych instytucji i organizacji. Jest obecne tam, gdzie pracownicy instytucji, członkowie organizacji lub organizatorzy imprez, potrzebują wsparcia. Wolontariuszki wykazały, jakie cechy charakteru i osobowości są wskazane. Przedstawiły też „drogę”, jaką trzeba pokonać, by zostać wolontariuszem pracującym w kraju lub za granicą.

Kl. VIII b. Skład Opałowo-Przemysłowy SEJK

Uczniowie zapoznali się z zakresem działania firmy, warunkami jej funkcjonowania ,liczebnością załogi, oferowanymi usługami. Właściciel chętnie odpowiadał na zadawane pytania, pokazał dokładnie wszystkie pomieszczenia i objaśniał przeznaczenie urządzeń. Uczniowie tej klasy już niedługo staną przed koniecznością wyboru dalszej drogi kształcenia , wycieczka więc znacznie przybliżyła im specyfikę takich zawodów jak :pilarz, magazynier, wulkanizator, księgowy.
Realizacja programu „Otwarta firma” ma swoje uzasadnienie w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie doradztwa zawodowego.

Nauczyciele, którzy zorganizowali wycieczkę/spotkanie: M. Chomiczewska, B. Nierwińska, L. Bogdańska, A. Oleszczuk, M. Mościński, T. Polnik, P. Dulewicz, A. Podbielska, A. Putra, M. Marcinkiewicz, B. Klimaszewska


Aktualności

Powiązane artykuły