VIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Gołdapi

23 – 24 listopada w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 odbędzie się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Gołdapi. Początek turnieju o 10.00.

REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA GOŁDAPI

CEL:

– Popularyzacja gry w tenisa stołowego.

– Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.

– Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej.

ORGANIZATORZY:

– Gmina Gołdap;

– UKS GOŁDAP ZDRÓJ;

– Szkoła Podstawowa nr 2.

TERMIN I MIEJSCE:

– sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2 ulica 1 Maja 25;

– rozpoczęcie o godz.10.00.

UCZESTNICTWO:

dziewczęta, chłopcy, dorośli.

23.11-KATEGORIE WIEKOWE (DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY):

 kategoria skrzat ur. 2011 i młodsi;

 kategoria żak ur. 2009- 2010;

 kategoria młodzik ur. 2007-2008;

 kategoria kadet ur. 2005-2006;

 kategoria szkoły średnie ur.2001-2004.

24.11 – KATEGORIE WIEKOWE:

 kategoria open;

 kategoria weteran 40- 50 lat;

 kategoria weteran plus 50 lat;

 kategoria deble (gry podwójne).

SYSTEM ZAWODÓW:

Turniej zostanie z godnie z przepisami PZTS w zależności od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Mecz do trzech wygranych setów. Set do 11. Piłeczki plastikowe.

Organizator po zamknięciu listy startowej ma prawo zmieni

system zawodów

NAGRODY:

– w kategorii szkoły od I do III puchary ,medale + dyplomy, nagrody rzeczowe;

– w kategorii open, weteran od I do VI miejsca puchary, medale + dyplomy, nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe z jasną podeszwą.

– Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki.

– Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny oraz organizator.

– Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.

– Nagrody oraz przeprowadzenie turnieju zapewniają organizatorzy.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione.

– Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.

– Wpisowe; dzieci szkolne – 5 zł, dorośli –  open 15 zł, weteran – 10 zł, deble – 10 zł (od pary).

Mieszkańcy powiatu gołdapskiego bezpłatnie.

Więcej informacji pod numerem 697-053-175 – Grzegorz WESOŁOWSKI, Marek Różycki 609-992-701.

Sekcja tenisa stołowego współfinansowana przez Gminę Gołdap.

Powiązane artykuły