Po raz drugi obchodzili Europejski Dzień Języków

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 po raz drugi obchodzili Europejski Dzień Języków – międzynarodowe święto celebrowane w całej Europie. Celem akcji jest zachęcanie Europejczyków do uczenia się języków obcych przez całe życie jak również propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy.

Uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie na najciekawszy plakat klasowy przedstawiający jedno z wylosowanych państw, poznawali ciekawostki językowe, sposoby witania się i przedstawiania w różnych językach europejskich oraz uczyli się liczenia do 5.

Uczestniczyli również w wirtualnych wycieczkach do stolic europejskich, a w młodszych klasach słuchali bajek w języku angielskim.

Samorząd Uczniowski


Aktualności

Powiązane artykuły