O odpowiedzialności prawnej nieletnich i nie tylko – pogadanka policjantów z uczniami

Odpowiedzialność prawna nieletnich jako sprawców czynów karalnych, przejawy demoralizacji, stalking to niektóre z tematów poruszonych podczas pogadanki profilaktycznej, którą przeprowadzili wczoraj (26 listopada) policjanci gołdapskiej komendy z siódmoklasistami ze Szkoły Podstawowej.

W związku z pojawiającym się coraz częściej w szkołach na terenie całego kraju problemem stalkingu, na prośbę dyrekcji i nauczycieli funkcjonariusze przybliżyli tę tematykę uczniom.

Mundurowi wyjaśnili pojęcie stalkingu oraz omówili jego formy i konsekwencje prawne, jakie grożą za uporczywe nękanie innej osoby oraz naruszenie jej prywatności. Uświadomili uczniów, że nękanie rówieśników, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się pod inną osobę, czy też obraźliwe komentowanie wpisów niesie za sobą poważne konsekwencje.

Przekazali także podstawowe informacje dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przejawów demoralizacji. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami: nieletni, małoletni, czyn karalny czy też demoralizacja oraz dowiedzieli się, jakie są konsekwencje prawne popełnienia takich czynów i jakimi środkami oddziaływania wychowawczego dysponuje sąd rodzinny.

Wszystko to miało to na celu zwiększenie świadomości młodego pokolenia w kwestii zagrożeń internetowych i konsekwencji prawnych.

Wizyta w szkole była także okazją do poruszenia problematyki narkotyków, dopalaczy i środków odurzających, wszystko po to, by uświadomić młodzież, jakie zagrożenia pojawiają się wokół nich. Funkcjonariusze omówili także konsekwencje prawne wynikające z kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, w tym także kary za ich posiadanie, udostępnianie czy też handel.

Policjanci przypomnieli także o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym o bezpieczeństwie pieszych. Zwrócili szczególną uwagę na to, aby każdy będąc niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego używał elementów odblaskowych, po czym każdy uczeń otrzymał opaskę odblaskową.

Red. KPP Gołdap


Aktualności

Powiązane artykuły