Biorące w zajęciach dzieci poczuły się jak mali ratownicy

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia przeprowadził ratownik medyczny pan Wojciech Gemzała wraz z panem Krzysztofem Domańskim z Gołdapskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw w tym zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych.

Panowie opowiedzieli i pokazali uczniom, w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym zanim zjawi się pogotowie ratunkowe. Dzieci z zainteresowaniem słuchały przystępnych a zarazem profesjonalnych wskazówek dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania, krwotoku. Uczniowie przypomnieli sobie podstawowe numery alarmowe i czynności służące wezwaniu pomocy przez telefon oraz zapoznali się ze sprzętem medycznym ratującym życie. Niezapomniane wrażenie na dzieciach zrobił specjalistyczny „fantom”, na którym przedszkolaki i uczniowie z dużym entuzjazmem uczyły się podstaw reanimacji.

Zajęcia zostały przeprowadzone w sposób interesujący zaś biorące w nich udział dzieci poczuły się jak mali ratownicy. Serdecznie dziękujemy prowadzącym za zorganizowanie nieocenionej lekcji ratowania zdrowia i życia i żywimy nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy.


Aktualności

Powiązane artykuły