Zmiana organizacji ruchu

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi informuje, że 14 listopada 2019 r. nastąpi zmiana stałej organizacji ruchu na ul. Kościuszki w Gołdapi, która polegać będzie na zmianie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu:

  • ulic Kościuszki i Partyzantów w Gołdapi – drogę z pierwszeństwem przejazdu wyznaczono w ciągu ulic Kościuszki – Partyzantów, natomiast odcinek ulicy Partyzantów od Jednostki Wojskowej będzie drogą podporządkowaną;
  • ulic Kościuszki i Chopina w Gołdapi – drogę z pierwszeństwem przejazdu wyznaczono w ciągu ulicy Chopina, natomiast ulica Kościuszki będzie drogą podporządkowaną.


Aktualności

Powiązane artykuły