Przedszkolaki z SP 3 uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy

Wypadki są nieodłącznym elementem naszego życia. Coraz częściej pierwszymi osobami udzielającymi pomocy są dzieci. Warto więc podejmować działania mające na celu uświadamianie najmłodszym, jakie czynności należy podjąć w obliczu zagrożenia.

Mając to na uwadze zaprosiłyśmy gościa specjalnego – pana Jacka Klimko, strażaka i ratownika medycznego, który na co dzień styka się z bólem i cierpieniem ludzi.

To właśnie on opowiedział przedszkolakom, w jakich sytuacjach należy zawiadomić służby ratownicze oraz jakie kroki poczynić, by pomóc osobie, która uległa wypadkowi.

Zademonstrował przy użyciu fantomu, jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, zapoznał ze sprzętem medycznym, wyposażeniem apteczki.

Dzieci z zaciekawieniem słuchały cennych rad i wskazówek, były czynnymi uczestnikami zajęć, chętnie dzieliły się własnymi doświadczeniami.

Sylwia Forysiak-Kondratowicz,

Anna Kudrycka-Pawlukanis


Aktualności

Powiązane artykuły