Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku wszczęli 205 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Czynnościami objęto 3 308 obcokrajowców i stwierdzono, że 399 osobom powierzono pracę nielegalnie.

W większości byli to obywatele Ukrainy, którzy pracowali niezgodnie z przepisami przede wszystkim: na budowie, w zakładach produkcyjnych, przemysłowych, firmach budowlanych oraz gastronomii na terenie Warmii i Mazur.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia, bez zawarcia stosownej umowy o pracę bądź umowy cywilno-prawnej oraz powierzenie pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 69 wniosków o ukaranie pracodawców oraz nałożyli 133 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 28 250 zł. Natomiast sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na kwotę prawie 160 tys. zł.

Red. W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły