Konferencja transgraniczna. Tematy ważne i aktualne

Do czwartku 3 października będzie odbywała się w gołdapskim Leśnym Zakątku polsko-rosyjska konferencja „Współpraca międzynarodowa – konieczność i szansa”. Główne tematy dotyczą współpracy transgranicznej i doświadczeń z tym związanych. Podczas pierwszego dnia spotkań uczestnicy mieli okazję poznać możliwości dofinansowywania projektów transgranicznych.

Wiedzą na ten temat dzielili się – przedstawiciel MSZ, Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja, Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego i koordynator Projektów w Fundacji „Edukacja dla Demokracji”.

O swoich doświadczeniach we współpracy transgranicznej opowiadali przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządowcy.

Organizatorem konferencji jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i Fundacja Puszczy Rominckiej.

***

Wydaje się, że przy okazji warto się dłużej zatrzymać przy prelekcji Anny Karpienko „Tradycje związane z Kantem we współczesnej kulturalnej przestrzeni Kaliningradu: doświadczenia Galerii >Wrota<„.

Temat, naszym zdaniem, dla Gołdapi niezwykle ważny, który równie dobrze mógłby zostać zatytułowany: „Tradycje związane z Kantem we współczesnej kulturalnej przestrzeni Gołdapi”. Temat ważny i, niestety, jakby zapomniany, niedoceniony i zlekceważony przez osoby zajmujące się w gołdapskich instytucjach samorządowych lokalną historią, tożsamością i promocją.

Postać Immanuela Kanta jest niewątpliwie istotnym i chlubnym epizodem w historii naszego miasta.

Zresztą już sam zamiar przekazania przez gołdapski samorząd gołdapskiej Izby Regionalnej im. Mieczysława M. Ratasiewicza organizacji pozarządowej (z szacunkiem dla tej organizacji) świadczy o specyficznym „rozumieniu” przez tą instytucję problemów lokalnej historii, tożsamości i kultury wysokiej.

Uzasadnienia merytorycznego dla takiej decyzji (jeśli ona nastąpi) zdecydowanie nie ma.

Powiązane artykuły