Główna nagroda na IX Festiwalu Gospodarczym Warmii i Mazur

Projekt zestandaryzowanej, opartej o strategię promocji miejsca „Gołdap – Mazurski Zdrój. Regeneracja Przygodą”, otrzymał główną nagrodę w kategorii „Promocja ogólna” podczas oficjalnej gali IX Festiwalu Gospodarczego Warmii i Mazur, jaki rozpoczął się 3 października w Mrągowie.

Konkurs PRO Warmia i Mazury wyłania najlepsze, oparte o współpracę, działania promocyjne jednostek samorządowych, przedsiębiorców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych realizujących wspólne przedsięwzięcia na rzecz swojego regionu.

A takimi, zdaniem jury konkursu, był cykl działań promocyjnych ostatniego roku (2018-2019) w Gołdapi. – To nagroda każdego podmiotu wchodzącego w działania na rzecz promocji turystyki w Gołdapi.  Za co każdemu zaangażowanemu dziękuję. My tylko napisaliśmy wniosek, „sprzedaliśmy” medialnie Gołdap po raz kolejny, bo czujemy taką potrzebę i odpowiedzialność, choć promocja nie jest naszym zadaniem – mówi Piotr Wasilewski, prezes zarządu FRRG.

Aplikację do konkursu PRO Warmia i Mazury 2019 pn. „Gołdap – Mazurski Zdrój. Regeneracja Przygodą” złożyła Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap (www.frrg.pl), prowadząca Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi, Fanpage Gołdap – Mazurski Zdrój oraz tę stronę www.uzdrowiskogoldap.pl.

Powiązane artykuły