Dzień chłopaka w Piątce

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w poniedziałek 30, września oraz 1 października, obchodziły Dzień Chłopaka.

W tym dniu zorganizowaliśmy naszym kolegom różne zabawy i konkursy, np.: jedzenie jabłka na sznurku, skok w dal, niesienie jajka na łyżce na czas, karaoke i wspólne tańce. Na koniec był słodki poczęstunek oraz prezenty i dyplomy. Wszyscy chłopcy byli bardzo zadowoleni.

Wychowawczynie: Małgorzata Werra, Joanna Kołosza, Wioletta Pietrołaj


Aktualności

Powiązane artykuły