Kontynuują działania edukacyjne

Połowa sierpnia i nowi uczestnicy obozów i kolonii w powiecie gołdapskim. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wraz z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej z Gołdapi kontynuują działania edukacyjne, mające na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku.

W trakcie akcji edukacyjnych dzieci i młodzież przypomniały sobie zasady dbania o higienę osobistą, profilaktykę chorób odkleszczowych, na jakie zagrożenia należy uważać w lesie, jak należy zachowywać się w trakcie burz i silnych wiatrów.

Dodatkowo przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej omówił zasady korzystania z telefonów alarmowych, kiedy i w jakich przypadkach trzeba z nich korzystać i co grozi za fałszywe alarmy.


Aktualności

Powiązane artykuły