Spotkanie w Baniach Mazurskich na temat diagnozy potrzeb kulturowych

1 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy dotyczące przedstawienia diagnozy potrzeb kulturowych społeczności gminy Banie Mazurskie.

Diagnoza jest I częścią projektu realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019″ z którego nasz ośrodek otrzymał dofinansowanie. Celem programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Regulamin oraz formularz wniosku do pobrania: https://www.facebook.com/gokipbm/

Powiązane artykuły