Plenerowe spotkanie z posłem PO Januszem Cichoniem

W powiewach wiatru i przy pączkach na placu Zwycięstwa tuż przy zegarze słonecznym w ostatni piątek odbyło się spotkanie z Januszem Cichoniem, warmińsko-mazurskim posłem PO.

Grupa gołdapian wzięła udział w wielowątkowej i czasami gorącej dyskusji, dotyczącej ważnych tematów dotyczących elementów polityki krajowej, jak również dotyczącej spraw lokalnych.

Mowa była m.in. o wydłużających się kolejkach do lekarzy, specjalistów, o wzroście cen i rosnącej inflacji. Mieszkańcy poruszyli tak istotny wątek dla Gołdapi, miasta uzdrowiskowego, jak możliwość utraty przez Polskę około 40 mld zł funduszy unijnych na programy środowiskowe związane z ograniczeniem „smogu”, wymianą starych pieców, dociepleń budynków oraz rozwoju nowych ekologicznych systemów pozyskiwania „zielonej” energii.

W dyskusji była mowa o następnej reformie emerytalnej przygotowanej na podobnym poziomie „profesjonalizmu”, jak reforma oświaty. Emocje wzbudził temat zadłużania budżetu państwa i tym samym rosnących zysków banków, a także intensywnej propagandy prowadzonej w mediach publicznych na rzecz partii rządzącej.

Poseł Janusz Cichoń zwrócił też uwagę na jeszcze jeden temat, który może być bardzo ważny szczególnie dla społeczności powiatu gołdapskiego. Otóż według informacji z kuluarów sejmu kierownictwo PIS ma prowadzić pracę nad projektem reformy samorządów, który może być wdrożony po jesiennych wyborach parlamentarnych w przypadku wygranej tej formacji. Reforma ta może mieć na celu ograniczenie roli samorządów m.in. poprzez przekazanie kompetencji powoływania wójtów oraz burmistrzów miast wojewodom. Mieszkańcom pozostałoby jedynie prawo wyboru rad gmin. Jednak bardziej emocjonującym elementem była informacja, z której wynika, że punktem tej reformy może być likwidacja części powiatów. W takiej sytuacji powiat gołdapski byłby jednym z pierwszych, przeznaczonych do wcielenie w granice innego, sąsiedniego powiatu.

Pamiętając walkę gołdapskiej społeczność i samorządu z 2001 roku o „swój” powiat zwrócono uwagę, aby znów przed naszymi mieszkańcami nie rysowała się wizja podobnej batalii.


Aktualności

Powiązane artykuły