Ostatnie spotkania wakacyjne w bibliotece

W ostatnim tygodniu „Wakacji w Bibliotece” odwiedziliśmy placówkę Straży Granicznej w Gołdapi, gdzie dzieci dowiedziały się m.in. o oznaczeniach terenów przygranicznych oraz pracy funkcjonariuszy.

Miały okazję zobaczyć pojazdy służbowe i psa tropiącego narkotyki. Korzystając z ładnej pogody, wybraliśmy się na pobliskie boisko, aby pograć w gry plenerowe.

W tym tygodniu nie zabrakło także zajęć z rękodzieła, na których dzieci pod okiem instruktora wykonały magnesy metodą decupage.

Tradycyjnie w ostatnim dniu naszych spotkań na każdego z uczestników czekał słodki poczęstunek oraz liczne konkurencje.

Zostały również wręczone nagrody i dyplomy za udział w wakacjach i w konkursie plastycznym „Baw się z nami, nie z używkami”.

Nagrody w konkursie plastycznym „Baw się z nami, nie z używkami” otrzymali:

I miejsce ex aequo:

Natasza Stawińska
Anna Wądołowska

II miejsce ex aequo:

Zuzanna Bolewska
Hanna Bondzio

III miejsce ex aequo:

Elżbieta Dzierzęcka
Jacek Izbicki

Pozostali uczestnicy wakacji, którzy wykonali prace również otrzymali upominki.

Działanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2019.


Aktualności

Powiązane artykuły