Kolejny dzień Dni Gołdapi z pokazami ratowniczymi

Polana przy Mazurskich Tężniach Solankowych na Promenadzie Zdrojowej została zapełniona pokazami, warsztatami, które zostały przygotowane i przeprowadzone przez Gołdapską Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą K-9 oraz przedstawicieli firm Lumeda Medical Team oraz EOD TECH a także Gołdapskie Stowarzyszenie Historyczne „ARCHEO”.

Podczas warsztatów publiczność miała okazję nauczyć się, jak postępować, gdy dowiesz się o podłożeniu lub groźbie podłożenia urządzenia wybuchowego lub innego materiału zagrażającego życiu i zdrowiu. Przekazane zostały również informacje dotyczące zasad i postępowania oraz dokładną procedurę działania w takiej sytuacji jak również co zrobić, gdy znajdziemy przedmiot, który może zagrażać bezpieczeństwu i w jakiej kolejności informować oraz w jaki sposób ewakuować się z zagrożonego obiektu lub obszaru.

Kolejnym warsztatem było omówienie metod zabezpieczenia osób poszkodowanych przed utratą zdrowia lub życia. Do prezentacji używano fantomów – manekinów osób dorosłych i dzieci. Demonstrowane były również sposoby używania defibrylatorów (AED). Pokaz przeprowadzony przez Gołdapską Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą K-9 z udziałem Celta, który skradł serca najmłodszych.

Przeprowadzone zostały zajęcia z wykorzystaniem psów podczas poszukiwania osób zaginionych oraz postępowania i zachowania się w kontaktach z psami. Gołdapskie Stowarzyszenie Historyczne „ARCHEO” zaprezentowało swoje eksponaty oraz prezentację urządzeń używanych podczas poszukiwań.

Mimo niesprzyjającej pogody spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.


Aktualności

Powiązane artykuły