Przyznano dofinansowanie w ramach programu Działaj Lokalnie 2019

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny informuję, iż decyzją Komisji Grantowej rozstrzygnięto tegoroczny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Gołdapski Fundusz Lokalny. Komisja Grantowa przyznała dofinansowanie 9 projektom na łączną kwotę 41 800,00 zł.

Komisja Konkursowa przy podziale środków w najwyższym stopniu doceniła te działania, które angażują społeczną energię i dają dobry początek trwałych działań na rzecz dobra wspólnego.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

1.   Fundacja Uskrzydleni – Wspieramy Kreatywnie – projekt: Muzycznie uskrzydleni.

2.   Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów w Gołdapi – projekt: Razem z nami, z harcerzami.

3.   Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej” – projekt: Świętojańskie spotkanie kultur.

4.   Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich – projekt: Stare przeboje na nową nutę.

5.   Koło Gospodyń Wiejskich w Budzewie – projekt: Kręć się z naszym kołem.

6.   Koło Gospodyń Wiejskich w Popiołach – projekt: Integracja po Popielsku – czyli spotkania zbożem i malwą malowane.

7.   Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu – Aktywni seniorzy Gminy Pozezdrze – projekt: Magia roślin.

8.   Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich – Zaradne Babki z Chełch – projekt: Stare oraz nowe gry planszowe i terenowe.

9. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nadzieja w Lisach – projekt: „Działajmy razem”.

Gratulujemy zwycięzcom! Szczegóły dotyczące warunków i wysokości dofinansowania przekażemy wkrótce poszczególnym organizacjom.

Zbigniew Mieruński

Prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny

Konkurs dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2019” Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności, Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, Gminy Gołdap, Gminy Dubeninki, Gminy Banie Mazurskie, Gminy Budry, Gminy Pozezdrze i Gminy Kowale Oleckie.

Powiązane artykuły